Het doek is gevallen..

Per 31 december 2017 houdt
Vocaal Theater HOOV
op te bestaan.